HOUSE IN GRIBANOVO, MOSCOW OBL.

ARCHITECT: DMITRY BALYKOV

AREA: 217 SQ.M

YEAR: 2017

PHOTO: SERGEY KRASYUK